prof.univ.dr.ing. Nicolae George DRÃGULÃNESCU

 

Dupã absolvirea Liceului “I.L.Caragiale” din Bucuresti (în 1965) am devenit inginer electronist, absolvind - în 1970 - cursurile de zi ale Facultãtii de Electronicã si Telecomunicatii a Institutului Politehnic din Bucuresti, România.


În 1991 am obtinut titlul de doctor inginer în electronicã la aceeasi universitate, iar în 1994 am absolvit - cu mentiunea TRES BIEN - Masterul Specializat în Managementul calitãtii organizat de Ecole Superieure de Commerce de Paris din Franta. În 1998 am obtinut - cu mentiunea TRES HONORABLE – un al doilea titlu de doctor, în litere si stiinte, oferit de Universitatea Paris X din Franta.


            Dupã o indispensabilã si foarte utilã experientã industrialã de 6 ani (1970-1976), ca inginer stagiar, inginer CTC-Metrologie, inginer proiectant, etc., la întreprinderea IEMI-Bucuresti - producãtoare de aparate electronice de mãsurã si echipamente de radiocomunicatii profesionale (unde, printre altele, m-am putut familiariza cu conceptele, principiile, metodele si tehnicile specifice Managementului calitãtii) - m-am decis pentru o carierã universitarã. Astfel, în 1976, am fost titularizat prin concurs asistent universitar la facultatea absolvitã.


           În urmãtorii 27 de ani am parcurs toate treptele ierarhice specifice, devenind succesiv, prin concurs, sef de lucrãri titular (în 1991), conferentiar universitar titular (în 1996) si profesor universitar titular (în 2003).


Între anii 1977-1981 am lucrat ca lector în învãtãmântul superior algerian (la Institutul de Telecomunicatii din Oran), între anii 1990-1992 am fost detasat la Guvernul României ca presedinte al Comisiei Nationale pentru Standarde, Metrologie si Calitate, iar în anii 2000-2001 am fost bursier Fulbright Senior la Universitatea din Pittsburgh, School of Library and Information Science din SUA.    

 

           Actualmente sunt profesor universitar la Catedra de Electronicã Aplicatã si Ingineria Informatiei din Facultatea de Electronicã, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei a Universitãtii Politehnice din Bucuresti.


Domeniile mele de preocupãri sunt urmãtoarele: Dispozitive si circuite electronice, Electronicã industrialã, Aparate electronice de mãsurã, Electronica audio-video, stiinta si tehnologia informatiei, Managementul calitãtii.


 Cunosc bine limbile francezã, englezã si germanã.


            Dupã 1995 am urmat - în tara si în strãinãtate - numeroase cursuri de specializare obtinând, printre altele, importante calificãri si certificãri  internationale/ nationale ca:

- „Asesor/ evaluator al candidatilor la Premiul European pentru Calitate” (European Foundation for Quality Management, Bruxelles, Belgia, 1997),

-  „Manager DGQ/ EOQ al Sistemului Calitãtii" si „Auditor DGQ/ EOQ  al calitatii" (Deutsche Gesellschaft für Qualität - European Organisation for Quality, Bucuresti, 1997-1998, 2001, 2004),

- „DGQ Umwelt –Beaufträgter/ DGQ Reprezentant al managementului pentru  probleme de mediu" (Deutsche Gesellschaft für Qualität, Bucuresti, 2000),

- „Evaluator al candidatilor la Premiul Român pentru Calitate J.M.JURAN" (Fundatia "Premiul Român pentru Calitate J.M.JURAN", Bucuresti, 2001)

 -  Auditor  TÜV-CERT  al calitãtii” (TÜV-CERT, Germania, 2003)

-  Auditor sef TÜV-CERT  al calitãtii” (TÜV-CERT, Germania, 2005)

-  Consultant în Sisteme de Management” (EOQ/ Asociatia Românã pentru Calitate, ARC, Bucuresti, 2005)

           

           Sunt profesor vizitator la Ecole Nationale Superieure d’Electronique et de ses Applications (ENSEA) din Cergy-Pontoise/ Fran?a, la Institut National des Telecommunications (INT), din Evry/ France, la  University of  Nantes/ Franta si la University Paris VI/ Franta.


           Sunt membru al mai multor organizatii neguvernamentale românesti si strãine:

-  American Society of Information Science & Technology / ASIS&T (SUA),

-  American Society for Quality/ ASQ (SUA),

-  Fundatia Româna pentru Promovarea Calitatii/ FRPC, Bucuresti,

-  Romania-AOTS Alumni Society, Bucuresti,

-  Asocia?ia Generalã a Inginerilor din România/ AGIR,Bucuresti

-  Liga de Cooperare Cultural-stiintifica  România-Franta/ LCCSRF, Bucuresti.

          Am elaborat si publicat pânã în anul 2005 – în România si în strainatate – cca. 200 de lucrãri (incluzând cca. 40 de cãrti si manuale).


          În 1994, European Foundation for Quality Management (Bruxelles) mi-a acordat Medalia EFQM “In Recognition of Your Contribution to Total Quality Management in Europe”.


          Începând din 1998 sunt mentionat, în fiecare editie anualã a Who’s Who In The World, SUA,  În certificatul atestând includerea mea în 1998 se afirmã: „Certificãm prin prezenta cã dl. Dragulanescu Nicolae George este înregistrat de Who’s Who in the World, editia a 15-a, 1998; aceste înregistrãri sunt rezervate acelor persoane care au demonstrat realizãri remarcabile în domeniile lor de preocupãri si care, astfel, au contribuit în mod semnificativ la progresul societãtii contemporane”.